Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

1. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και την Πληροφορική
2. Μαθηματικά Ι
3. Γραμμική Άλγεβρα
4. Διακριτά Μαθηματικά
5. Φυσική (Μηχανική – Στοιχεία Θερμότητας)
6. Γενική Χημεία
7. Βασική Θεωρία Κυκλωμάτων
8. Δομημένος Προγραμματισμός
9. Μαθηματικά ΙΙ
10. Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός)
11. Αριθμητική Ανάλυση
12. Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
13. Σήματα και Συστήματα
14. Θεωρία Πιθανοτήτων-Στατιστική
15. Δομές Δεδομένων και Αρχείων
16. Πιθανότητες και Τυχαία Σήματα
17. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι
18. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
19. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ
20. Διαφορικές Εξισώσεις
21. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
22. Θεωρία και Εφαρμογές Αυτομάτου Ελέγχου
23. Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Για να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής για τα παραπάνω μαθήματα πατήστε εδώ.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *