Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

Θερινή προετοιμασία

Η έγκαιρη εγγραφή είναι σκόπιμη για την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση των μαθητών στα τμήματα ως προς την ομοιογένειά τους.

Γιατί έχετε ανάγκη τη θερινή προετοιμασία
Όσοι θέλετε να επιτύχετε τους στόχους σας, είναι απαραίτητη η θερινή προετοιμασία, η οποία έχει τρεις επιδιώξεις:
  • Την αξιοποίηση του χρόνου ο οποίος είναι καθοριστικός παράγοντας στην μαθησιακή διαδικασία μια και είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες μάθησης μέσα στα περιορισμένα χρονικά πλαίσια της σχολικής χρονιάς.
  • Την βαθύτερη προσέγγιση και μελέτη βασικών γνώσεων της σχολικής ύλης προηγούμενων ετών που είναι αναγκαία αλλά ταυτόχρονα ικανά θεμέλια επιτυχούς κατανόησης και εμπέδωσης των γνωστικών αντικειμένων της επόμενης τάξης του λυκείου.
  • Την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης σε έκταση ύλης, ώστε κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου ο μαθητής όχι μόνο να προηγείται της διδακτέας σχολικής ύλης αλλά να έχει και τον απαραίτητο χρόνο για την επανάληψη αυτής.
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων με την παράλληλη συστηματική και επιμελή προσπάθεια από την πλευρά του μαθητή εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο στις σχολικές όσο και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *