Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Καθηγητής

Οι καθηγητές προσλαμβάνονται με βάση τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και την Εκπαιδευτική Πολιτική του φροντιστηρίου. Επίσης εξετάζεται η υφιστάμενη δουλειά του καθηγητή (π.χ σημειώσεις, εγχειρίδια, θέματα εξετάσεων).
Ο ρόλος του Καθηγητή είναι να διδάσκει και στόχος του Φροντιστηρίου είναι η παροχή κάθε είδους βοήθειας στους μαθητές για να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις επιλογές τους.
Έτσι είναι αυτονόητο ότι η συνεργασία των Καθηγητών με τους μαθητές είναι διαρκής και εποικοδομητική. Ο Καθηγητής δεν παύει ποτέ να είναι δάσκαλος, φιλικός δάσκαλος όχι «κολλητός» φίλος.Επίσης, οι μαθητές ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Σπουδών ή/και τον Υπεύθυνο Ενημέρωσης ότι υπάρχει Υπεύθυνος Μαθητή, ο οποίος, έχει και την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας του μαθητή συνολικά σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στο Φροντιστήριο.
Όλοι οι μαθητές αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και δεν επιτρέπεται να διαφοροποιείται η συμπεριφορά του Καθηγητή για οποιονδήποτε λόγο.

Εάν ένας μαθητής επιθυμεί να βγει από τη τάξη, αυτό γίνεται με άδεια από τον Καθηγητή του.Για να αποχωρήσει από το Φροντιστήριο, αυτό γίνεται με άδεια από τη Διεύθυνση Σπουδών ή/και τη Γραμματεία αφού προηγουμένως έχουν ενημερωθεί και συναινέσει οι Γονείς/Κηδεμόνες.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *