Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Αξιολόγηση

Το φροντιστήριο δίνει σε ετήσια βάση ερωτηματολόγια σε μαθητές, Γονείς/Κηδεμόνες και καθηγητές, με στόχο τη μέτρηση του επιπέδου ικανοποίησης τους από τις υπηρεσίες που παρέχονται τόσο σε εκπαιδευτικό , όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Οι απαντήσεις αναλύονται ανά κατηγορία ερωτηματολογίων,μελετώνται τα αποτελέσματα από τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση Σπουδών και εντοπίζονται τα σημεία για βελτίωση.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *