Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Τμήματα

Η διαμόρφωση των Τμημάτων καθορίζεται από συγκεκριμένες παραμέτρους και κριτήρια όπως:
  • Ομοιογένεια στα Τμήματα


Αυτή καθορίζεται από τους βαθμούς των μαθητών στο σχολείο, από τους στόχους τους,  από τα αποτελέσματα της προσωπικής συνάντησης του με τη Διεύθυνση Σπουδών ή τον Υπεύθυνο Ενημέρωσης ή τον Υπεύθυνο για το Μαθητή.
  • Ειδικά προβλήματα των μαθητών


Άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, με μαθησιακές δυσκολίες, με προβλήματα στο σπίτι, με ελλιπή γνώση της ελληνικής γλώσσα.
  • Άλλες υποχρεώσεις των μαθητών
 Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Αθλητισμός κλπ.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *