Κυριακή 12 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου

Όλα τα προγράμματα σπουδών είναι προσαρμοσμένα στο νέο λύκειο


Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Μαθήματα Υποχρεωτικά
Ώρες/Εβδομάδα
Μαθήματα επιλογής
Ώρες/Εβδομάδα
Νεοελληνική γλώσσα
3
(Παιδαγωγικά) Ιστορία Γ.Π.
3
Φυσική
4
(Υγείας&Ζωής) Βιολογία
3
Χημεία
4
(Τεχν.&Θετικές) Μαθηματικά
6Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθήματα Υποχρεωτικά
Ώρες/Εβδομάδα
Μαθήματα επιλογής
Ώρες/Εβδομάδα
Νεοελληνική γλώσσα
3
(Παιδαγωγικά) Ιστορία Γ.Π.
3
Μαθηματικά
6
(Υγείας&Ζωής) Βιολογία Γ.Π.
2
ΑΕΠΠ
2
(Οικον.&Πληροφ.)
ΑΟΘ
2


Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα Υποχρεωτικά
Ώρες/Εβδομάδα
Μαθήματα επιλογής
Ώρες/Εβδομάδα
Νεοελληνική γλώσσα
3
(Ανθρωπιστικές) Λατινικά
2
Αρχαία
7
(Υγείας&Ζωής) Βιολογία Γ.Π.
2
Ιστορία
3
(Παιδαγωγικά)
ΜαθηματικάΓ.Π.
2


Γ’ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Έκθεση
2
Μαθηματικά Ι
3
Μάθημα Ειδικότητας Ι
2
Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ
2

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *